Sunday, June 6, 2010

Faham

Baru aku faham kenapa doktor tak nak rawat anak dia sendiri. Aku pun sama.

No comments: