Monday, October 24, 2011

Sallimnaaaaa

Rabbana
Sallimna
Wa Sallim dina na
Wa Sallim imana na
Wa Sallim tauhidna

Wahai tuhan kami
 Selamatkan kami
Dan selamatkanlah agama kami
Dan selamatkanlah iman kami
Dan selamatkanlah  pegangan kami

Istajib du'a ana
Ya Rahman
Ya Rahim
Ya Muntaqimu
Ya Allah
Ya Allah
Ya Allah...No comments: