Saturday, May 1, 2010

Kalau Ada

Kalau ada sumur di ladang,
Boleh saya menumpang mandi,
Kalau ada umur yang panjang,
Boleh kita berjumpa lagi!


Kalau tak nak jumpa boleh? Sakitlah!